Klaske Bakker, Creatief Schrijven

Klaske Bakker

Creatief Schrijven
 

Recensie Het familieweekend door Hebbanrecensent Marieke Scheers

Mooie subtiele roman

In het familieweekend krijg Eefje post van haar oudste zus Annet. In een ouderwetse en degelijke envelop zit een officiële uitnodiging voor een familieweekend op de boerderij waar ze zijn opgegroeid. Het grijpt haar aan, want er is grote ruzie ontstaan na het overlijden van hun moeder en met deze onverwachte uitnodiging voelt ze zich buitengesloten omdat ze er niets van wist. Eefje zit zelf ook niet echt lekker in haar vel, maar haar man Jos denkt dat het goed is om te gaan, om dingen uit te praten en dus vertrekken ze om het verleden onder ogen te zien.

Het samenkomen van de familie blijkt een goede keus te zijn. Nu wordt er eindelijk gepraat, iets wat niet gebeurde na het overlijden van vader. Die dag werd op 'bevel' van moeder namelijk doodgezwegen, maar er is toen veel gebeurd en ieder heeft zijn eigen verhaal over die dag. Dan blijken er dingen te zijn verdrongen en komt er een hele hoop boven bij iedereen.

Het familieweekend is een zorgvuldig opgebouwde roman, waarbij de personages goed zijn uitgewerkt, net als de dialogen. Met kleine stapjes wordt duidelijk wat er jaren geleden op de boerderij is voorgevallen en waarom er over bepaalde dingen niet mocht worden gesproken. De jongste zus Sonja blijkt dagboeken te hebben van moeder welke antwoorden geven op de vragen die er al jaren zijn.

Klaske Bakker heeft een fijne schrijfstijl en levert een mooie subtiele roman af waarin het hebben van familie en het praten met elkaar van groot belang blijkt te zijn.

 

Recensie Het familieweekend NBD Biblion Iris Stekelenburg-van Halem

Na het overlijden van hun ouders is het contact tussen de broers en zussen verwaterd. Broer Theo heeft de ouderlijke boerderij overgenomen en runt het bedrijf. Zus Annet organiseert op eigen houtje een familieweekend op deze boerderij en verstuurt een wat formele uitnodiging. Het verhaal volgt het familieweekend van het begin tot het eind en wordt verteld vanuit de ik-persoon, zus Eefje. Er is vroeger veel gebeurd. Tijdens het familieweekend komt er steeds meer boven water. Het begrip naar elkaar toe groeit en
de ouders worden achteraf beter begrepen. Dit komt ook door de doos met dagboeken en foto's van moeder die er blijkt te zijn. De gezamenlijke maaltijden en wandelingen vormen een belangrijk onderdeel van het
weekend, wat voor veel lezers herkenbaar zal zijn. Voor liefhebbers van familieromans.

De auteur is de jongste uit een soortgelijk gezin. Opgegroeid in Stuifzand (Drenthe) en woonachtig in Elst. Er is veel plaatselijke aandacht geschonken aan de verschijning van deze eerste roman. Eerder verscheen de verhalenbundel 'Blauwe tongen'.

 

Recensie Het familieweekend In de boekenkast door Inge Otter

Ontspannend boek met een vleugje diepgang

Na de dood van je ouders verandert er vaak een hoop tussen broers en zussen. Het nest is niet meer en het kost moeite om contact te houden en gezamenlijke vrije tijd in te plannen. Het vinden van momenten waarop iedereen beschikbaar is om elkaar te treffen, wordt schaars en langzaamaan verdwijnen de overeenkomstige interesses. Als er dan ook nog wrijvingen en onenigheden spelen, dan wordt het helemaal ingewikkeld.

Als een puzzel waarvan de stukjes uit elkaar zijn gevallen en de doos is stukgegaan.

Zo ook voor Eefje en haar broers en zussen want hoewel het gezamenlijk nest ‘de boerderij’ er nog wel is, is het contact er niet altijd meer geweest. Dan valt er een brief op de mat. De oudste zus, Annet, organiseert een familieweekend. Een formele brief waar iedereen al vanaf schijnt te weten behalve Eefje zelf, stoort haar direct. Maar ja, je wilt ook niet de spelbreker zijn en dus ga je dan toch maar… Het weekend brengt verrassingen, ontspanning en oud zeer naar boven.

Het boek is een makkelijk in de hand liggend ontspannend boek en daar bedoel ik mee, niet al te dik, een fijne cover met een rustig karakter. Als je begint met lezen, dan is de leesstijl niet anders. Het lijkt een heerlijk luchtig boek vol alledaagse beslommeringen die op een makkelijke manier verteld worden. Heerlijk lezen en een vleugje humor op zijn tijd.

Langzaam aan verandert de toon iets en merk je dat er onderliggende thema’s aangeroerd worden. Het blijkt dat het zorgeloze boerderijleven toch niet zo zorgeloos is als dat het lijkt. De schrijver heeft zeer geleidelijk een aantal emoties en zware thema’s laten invloeien in het verhaal. Dit is knap gedaan en langzaam verandert het boek van een vluchtig zorgeloos verhaal naar een roman met inhoud. Een mooi verhaal waarin je de emotie voelt en dat tegelijkertijd ook makkelijk leesbaar is. Herkenbaarheid en meeleven komen ook bij mij op.

Eind goed al goed tot slot en dan sla je het boek alweer dicht.

3 sterren omdat het toch best iets langer had kunnen zijn, maar voor de rest een heerlijk ontspannend boek met een vleugje diepgang.

★★★

 

Recensie Het familieweekend Ann's Boeken Blog

Bij het zien van de mooie cover van Het familieweekend van Klaske Bakker wil je weten wie de mensen zijn, wat hun verhaal is. De titel maakt nieuwsgierig. Het klinkt als dat een familie een gezellig weekend zal hebben met elkaar, maar is dat ook zo?
Het familieweekend van Klaske Bakker zal voor velen herkenbaar zijn. Ondanks dat je met elkaar bent opgegroeid, blijkt het dat je elkaar eigenlijk helemaal niet zo goed kent als je altijd dacht, blijkt het dat iedereen bepaalde momenten anders heeft beleefd en gevoeld. Blijkt dat bepaalde dingen anders zijn gegaan dan je dacht en blijken sommigen meer te weten dan je vermoedde. Pas als beide ouders zijn overleden weet je pas echt hoe hecht of niet hecht de band tussen de kinderen onderling is. Soms hoeft een kleine irritatie er maar voor te zorgen dat de familie uiteen valt. Onder andere over deze onderwerpen gaat het in dit boek. Het kan een aanzet zijn om zelf weer de familiebanden aan te halen als die verbroken is om een of andere reden, om alles uit te praten.
Elk hoofdstuk in Het familieweekend van Klaske Bakker eindigt zo, dat je verder wilt lezen omdat je wilt weten hoe het verder gaat. Je wilt weten wat de geheimen zijn, wat er echt is gebeurd met bepaalde personen, wat er in het verleden gebeurd is op de boerderij. Heel langzaam kom je steeds meer te weten over wat er is gebeurd in het verleden, wat de echte reden van het overlijden van een bepaald persoon is en wat de echte reden van de ruzie van bepaalde personen is, wat de achterliggende reden is en hoe de band met anderen is. Je voelt de angst van de confrontatie, het buitengesloten voelen, de boosheid, de schuldgevoelens, maar ook het geluksgevoel en soms moet je een traantje wegpinken omdat het emotioneel wordt.
Het verhaal laat zien dat je bepaalde nare gebeurtenissen onbewust heel diep weg kunt stoppen tot het moment dat je het niet verwacht eruit komt en wat dat met je kan doen. Hoe een plek waar je jaren later weer logeert al dan niet goede herinneringen kan oproepen en wat dat met je kan doen. Ook laat het zien wat het met een familie kan doen als er over bepaalde gebeurtenissen in de familie niet gesproken mag worden om een bepaalde reden, wat dat met een familie kan doen, hoe dat de sfeer en de banden onderling kan veranderen. Wat het met een familie kan doen als alles uitgesproken wordt, dat je jezelf kan zijn en dat er over alles gepraat kan worden.
Ondertussen worstelt de hoofdpersoon ook nog eens met zichzelf, is ze op zoek naar zichzelf, naar wat ze echt wilt. Het is dan ook jammer dat er geen epiloog is waarin je kan lezen hoe het met de familie verder is gegaan, of ze meer van zulke weekenden hebben gehad op de boerderij en of ze hebben gedaan wat ze tijdens het familieweekend hebben besloten. Tenzij dit het eerste deel is en dat er hierna nog een deel komt, wat wel leuk zou zijn, dan heb ik niets gezegd.
Voor diegenen die op boerderij wonen, zijn opgegroeid, zullen bepaalde dingen herkenbaar zijn zoals bijvoorbeeld de typische boerderijgeur en het wandelen over eigen land. Voor diegenen die niet op een boerderij zijn opgegroeid of er wonen zal het een romantisch beeld geven.
Kortom; Het familieweekend van Klaske Bakker is een aangrijpend verhaal over kinderen uit een gezin die op een bepaald moment uit elkaar zijn gegaan en uiteindelijk tijdens een familieweekend weer bij elkaar komen voor een gezellig weekend, maar of het wel echt een leuk weekend wordt? Het is een streekroman dat voor veel families herkenbaar zal zijn.

 

Lezersrecensie Hebban Het familieweekend

Een prachtig , boeiend boek

Familieweekend is de eerste roman van Klaske Bakker. Het boek gaat over een universeel thema. Over het gezin van herkomst, de plaats in het gezin die je hebt ingenomen, je herinneringen aan ingrijpende gebeurtenissen maar vooral er als volwassene achter komen dat ieder gezinslid een eigen verhaal van die gebeurtenissen heeft gemaakt. Dit alles komt samen in een intensief familieweekend. De hoofdpersoon Eefje neemt je mee op dit pad naar het verleden. Het knappe van de schrijfster is dat het herkenbaar is en nergens zwaar wordt. Klaske Bakker heeft een vlotte pen die juist lichtvoetig is waardoor je dit boek in een adem uitleest!

 

Recensie Het familieweekend Conniesboekkies

Klaske Bakker debuteerde in 2016 met haar verhalenbundel ‘ blauwe tongen‘. Maar voor mij is dit boek ‘het familieweekend‘ mijn kennismaking met deze schrijfster. Dit is haar eerste roman en ik hoop dat er nog meer zullen volgen want het is een roman die prettig weg leest.

Het verhaal gaat over Eefje en haar familie. Na het overlijden van hun moeder verwatert het contact tussen de broers en zussen. Ieder gaat zijn eigen weg maar Annet, de oudste zus van Eefje, wil de banden opnieuw aanhalen en organiseert een familieweekend op de oude boerderij van hun ouders. In eerste instantie wilde Eefje helemaal niet gaan. Na het overlijden van haar moeder kreeg ze ruzie met één van haar zussen en ook heeft ze niet al te fijne herinneringen aan haar jeugd. Haar man vindt echter dat ze moeten gaan. Eefje ontwijkt de beren die ze op haar pad ziet en gaat naar de boerderij. Tijdens het weekend komen de herinneringen naar boven. Zaken die nooit werden besproken omdat moeder dit niet wilde. Er is in hun jeugd iets gruwelijks gebeurd wat iedereen bewust dan wel onbewust tekende voor de rest van hun leven. Ieder heeft hier zijn eigen versie op en die versies komen nu bij elkaar waardoor de waarheid boven tafel komt.

Bij het zien van de cover had ik in eerste instantie het idee met een streekroman te maken te hebben. Maar al lezende bleek dit niet het geval. De donkere cover straalt eenzaamheid uit en iets mysterieus. Dit past wel bij het verhaal waar elk gezinslid aan het worstelen is met de spoken van het verleden en hoewel ze het contact hebben laten verwateren willen ze eigenlijk toch allemaal die warmte van het gezin weer terug vinden. Het verhaal gaat van start als Eefje de uitnodiging per post krijgt van haar zus voor het familieweekend. Haar twijfel om te gaan laat bij de lezer meteen een gevoel achter dat er iets gebeurd moet zijn in de familie. En nieuwsgierig als wij lezers zijn willen we natuurlijk weten wat. Het niet weten laat een vleugje spanning tussen de bladzijdes door sijpelen en laat je door lezen.

De auteur laat ons kennis maken met de familieleden, geeft de nodige informatie over hun achtergrond en weet het ‘geheim’ heel subtiel langzaam het verhaal binnen komen. Door deze opbouw en de vlotte vertelstijl blijf je geboeid. De reacties van de familieleden zowel in het heden als in het verleden worden goed geformuleerd en als lezer begrijp je welke keuzes er gemaakt zijn. Familie heb je niet voor het kiezen en de personages voelen zich dan af en toe ook tot elkaar veroordeeld. Deze sfeer is goed neergezet en heel realistisch. Ook omdat het ‘gewone ‘mensen betreft kan je je goed inleven.

” Familieweekend” is een heerlijk vlot lezende roman over familieleed dat je liever aan je eigen deur voorbij ziet gaan.

 

Recensie Het familieweekend De leesclub van alles door Jacqueline Stil

De wens om eensgezind en saamhorig verder te gaan.

De titel van het boek Familieweekend zegt precies waar het over gaat, namelijk van begin tot eind een familieweekend. De ik-figuur, Eefje, een van de zussen van de familie, lijkt wat labiel te zijn. Zij voelt een verwijdering tussen de broers en zussen sinds vader en moeder overleden zijn. Zelfs heeft zij ruzie met zus Sonja over zoiets kleins als de kleding die moeder in de kist droeg bij haar begrafenis.

Kleine dingen zitten haar steeds dwars, maar er is ook wel een reden voor haar verstoorde balans te vinden. Dat zijn de gebeurtenissen in de familie die diep ingrijpend en dramatisch zijn. Dat laat zijn sporen achter. Je zou kunnen zeggen een trauma.

Zo verdronk er een buurjongen in de mestput, pleegde vader zelfmoord, wilde moeder er niet over praten en deden alle broers en zussen hun best om voor moeder te zorgen tijdens haar ziekbed. Al deze herinneringen komen tijdens het familieweekend naar boven gedreven en worden besproken. Theo, één van de broers, bewoont de familieboerderij sinds vader en moeder zijn overleden, en houdt het bedrijf draaiende. Annet zorgt voor de wat formeel getinte uitnodiging. Eefje twijfelt of zij zal gaan, vanwege de verslechterende familiebanden, maar reist toch af met haar echtgenoot Jos. Hun volwassen kinderen zijn druk met andere zaken.

Broer Koen met partner Tessa komen ook op het weekend, evenals zus Sonja met echtgenoot Hessel, die een dag later komen. De komst van Sonja is spannend voor Eefje. Hoe zal Sonja op haar reageren? Kunnen ze vrede sluiten?

Tijdens het familieweekend is er veel gelegenheid voor de broers en zussen om met elkaar te praten en elkaar naderbij te komen. Dat gebeurt dan ook. Overal ademt het boek de wens om eensgezind en saamhorig als familie verder te gaan, ook al zijn vader en moeder er niet meer.

Wat heel universeel is in dit boek, is de aandacht die er is voor de maaltijden van de gezinsleden en de wandelingen die zij maken over het boerenterrein. Er wordt de eerste avond gebarbecued in de tuin van de boerderij onder een partytent versierd met slingers en fakkels. De tweede avond halen ze Chinees. Bijna humoristisch beschrijft de Eefje hoe de tafel vol komt te staan met plastic bakjes. De vriendin van broer Theo, Monique, komt met een tas vol boodschappen aan en brouwt een heerlijke soep voor het gezelschap.

Tijdens de wandelingen vertellen de gezinsleden elkaar voor het eerst hoe zij de gebeurtenissen beleefd hebben. En na al deze ontboezemingen, waardoor iedereen opgelucht is, kunnen ze het tijdens het eten weer hebben over het hier-en-nu, hoe het in het dorp gaat, met de boerderij, over het werk en de kinderen.

Eefje is directeur van haar eigen make-up bedrijf, dat ooit is begonnen met make-up party’s bij mensen aan huis, en dat uitgegroeid is tot een groot bedrijf. Zij voelt zich echter niet tevreden in haar rol, maar weet niet wat zijn wel wil. In het boek wordt dit niet verder uitgewerkt. Wel is er een doos met dagboeken en foto’s van moeder, waar alle zussen zich geïnteresseerd over buigen. Weten wat hun moeder bezielde haalt de druk van de ketel en doet hen zich verzoenen met het verleden. Eefje krijgt de doos mee naar huis en weet een plekje te vinden voor de herinneringen.

Het boek besluit liefdevol met het aanbod van Jos om het bad te laten vollopen voor Eefje. Zij wilde toch zo graag in bad? Ook de relatie tussen Jos en Eefje is opgeknapt na het weekend. Hoe zou het verder met ze gaan?

Een fijn boek om te lezen, op iedere bladzijde staat wel iets verrassends. Het is fijn om mee te voelen hoe de familieleden dichter bij elkaar komen, terwijl de relaties baat hebben bij zo iets eenvoudigs als samen eten en samen wandelen. Tijd met elkaar doorbrengen.

 
FL131147.JPG

Het familieweekend: persoonlijke reacties

'Ik vind het een geweldig mooi boek. Spannend, heftig, ontroerend en vlot geschreven. Wat knap van je om alles zo in elkaar te passen!

Toen Eefje de eerste keer over het erf liep en huiverde bij de mestput, dacht ik al: die komt terug in het boek, wat is daar gebeurd? Spannend hoor.'

'Je boek leest als een trein en ik kon bijna niet stoppen met lezen. Ik heb gisteren de koeien wel gemolken, maar de rest van de dingen die ik nog wilde doen heb ik maar uitgesteld tot vandaag.
De hele dag in de ban van je boek en gisteravond had ik het al uit.'

'Er zitten veel psychologische gedachten in je boek en dat zet mij en ik weet zeker ook de andere lezers echt aan tot persoonlijk nadenken en meer kun je als schrijver denk ik ook niet verwachten. Mijn complimenten!'

'Vorig weekend is H. met jouw boek begonnen en heeft het hele weekend erin zitten lezen en toen was het uit. Hij vindt het een prachtig boek. Alles is mooi beschreven. Het is van het begin af aan toch wel spannend. Want hoe loopt iets af? Ook komt er in het boek veel bekends voor. De rangorde in het gezin, de aangetrouwde familieleden, de sfeer van de boerderij van vroeger en het stil zwijgen van vroeger.'

'Het leest gemakkelijk, herkenbaar en ook spannend. Niet praten over de problemen maar elk zijn eigen gang gaan heeft mij misschien wel het meest getroffen. Ook het feit dat in ons gezin het natuurlijk ook zo was dat de jongste heel anders tegen vader en moeder aankeek dan de oudste. Ook dat het leven thuis doorgaat nadat jij het ouderlijk huis hebt verlaten.
Knap beschreven hoe je vroeger om ging met het overlijden van iemand. Toen opoe overleden is gingen wij niet mee naar de begrafenis. We gingen gewoon naar school.'